Zehra Nazlı,

'Çayırlar ve Dağlar' üzerine

İran’da başladığımız ve sub ‘a iki hafta konuk sanatçı olarak katılıp ilerlettiğimiz bu projeyi, yapay çayırların üzerinde yükselen ve perde gibi görünen plastik, şeffaf bir materyalin her iki yüzünde katmanlaşarak üst üste binen ve izleyiciye manzara parçaları olarak yansıyan kollektif bir üretim süreci olarak tarif edebiliriz. Çoklu katmanlar aracılığı ile peyzaj derinliği duygusu olan bir resim-enstelasyonu üzerinde çalıştık. Katmanlar; resim ve doğaçlama eylemiyle şekillenen, tamamlanmamış, yapay bir doğa duygusu yaratmaya çalışan manzara formlarıdır. Kesme, kırma, ekleme ve kaldırma gibi eylemler formu açar. Formun içsel kapasitesi görüntü oluşturma sürecinden ayrılamaz bir hale gelir. Biriken bu formlar, estetik bir reaksiyon çağrıştıran, sürekli gelişen ve öngörülemeyen, süreci izleyiciye açan resimsel deklanşörler/tetikleyicilerdir. Bireysel kimliklerimizden ve kültürel arka planlarımızdan doğan farklılıklar üretim sürecimizi doğrudan etkilemiştir. Farklı düşünme, yaşama ve çalışma tarzlarıyla şekillenen biz, bu farklılıklardan yararlanarak, yaratma potansiyelini harekete geçirmeye çalıştık. Projenin ana unsuru olan bu yön, kimliklerimizin aşınmasını ve yeni bir kimliklenme süreci oluşturabilmemizi sağladı. Birlikte çalışırken, yarattığımız eserlere müdahil olup onları değiştirerek, dönüştürerek ve bozarak birbirimize ve üretim biçimlerimize tahammülü deneyimlemeye çalıştık. Amaç; temelde fenomenin gerçekleştiği zamanı yorumlayıp, benlik sınırlarını zorlayarak ötekine tahammül etme deneyimlerini öyküleştirmekti.

Haberdar edelim

Sosyal Medya

sahaLOGO7-01.png

sub, SAHA Derneği’nin "2019 - 2020 Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu" kapsamında desteklenmektedir.

©2019 sub by sub