Haberdar edelim

Sosyal Medya

sahaLOGO7-01.png

sub, SAHA Derneği’nin "2019 - 2020 Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu" kapsamında desteklenmektedir.

©2019 sub by sub

sub Çanakkale’de çok kültürlü bir mahallede, yan binaların duvarlarına örülmüş kolon ve kirişler üzerine inşa edilmiş bir çatı ile mekânlaşarak Nisan 2017 itibariyle fonksiyon kazanmaya başladı. Ortak çalışma, ikamet etme ve sergileme alanı olan sub, gençlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği, ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlar. 

 

sub sanatçı inisiyafi, sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştırmacı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve küratörlerle işbirliği yaparak temasa açık ve transparan bir yapılanma önerir. Bugün üzerine düşünen, konuşan ve tartışmak isteyen herkese açık olarak, şehrin dışında neler olduğuna dair bir kavrayış ve etkileşim olanakları yaratmayı ve Çanakkale’deki güncel sanat sahnesine katkıda bulunmayı hedefler.