RJNR²

Çanakkale’de çok kültürlü bir mahallede Nisan 2017’den itibaren fonksiyon kazanmaya başlayan, çalışma, ikamet ve sergileme alanı olarak işletime geri döndürülmüş kültürlerarası bir yapılanma ve alan olan sub, 2018 yılında Belçika menşeli La Route Des Defis tarafından fonlanan proje RJNR’yi ağırladı.

 

Gençlerin kendilerini çevreleyen güncel meseleleri yaratıcı ve özgürce ifade etmek için ilham ve motivasyon bulabilecekleri alternatif ve güvenli bir alan yaratmayı amaçlayan beş aylık kültür ve sanat projesi RJNR, 2019 yılında benzer dinamikleri sahiplenerek RJNR2 olarak yeniden canlanmaya hazırlanıyor.  

Günümüz üzerine düşünen, konuşan ve tartışmak isteyen herkese açık, ticari statüsü olmayan bağımsız alan sub’ın çatısı altında üçer aylık iki dönemde gerçekleşecek bu altı aylık proje, şehir dışında neler olduğuna dair bir kavrayış ve etkileşim olanakları yaratarak yerel çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

 

Sanatın toplumsal dolaşımında yeni kanallar keşfetmeyi amaçlayan, izleyici ile etkileşime girmek isteyen araştırmacı, yazar, fotoğrafçı, sanatçı ve küratörlerle işbirliği yaparak iletişim temelli, temasa açık ve transparan bir yapılanma öneriyor.

2019 yılında proje Bahar ve Güz dönemi olarak ikiye ayrılıyor:

 

Açık çağrı ile katılıma açılacak ve 10 Nisan 2019’da gerçekleşen sergi ile kapılarını açan sub, Bahar Dönemi’nin ilk şehir dışından gelen konuklarını 15-30 Nisan tarihleri arasında ağırlayacak.

 

Mekansal döngüde, ayın ikinci yarısından itibaren başlayan çalışma sürecini, yeni ayın başlamasıyla sergileme süreci takip edecek. Böylelikle Konuk programında yer alacak kişilerin alanda çalışma ve sergileme süreci için esneklik sağlanabilecek. 

 

  

Haberdar edelim

Sosyal Medya

sahaLOGO7-01.png

sub, SAHA Derneği’nin "2019 - 2020 Bağımsız Sanat İnisiyatiflerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Destek Fonu" kapsamında desteklenmektedir.

©2019 sub by sub